Het verschil tussen Duits wit grind en Belgisch wit grind

Verschil Duits wit grind en Belgisch wit grind

Wanneer je door een park loopt, zal je vast wel over grind gelopen hebben en dan ben je vast ook wel bekend met dat knarsende geluid onder je voeten? Maar wat is nou het verhaal achter deze grind? En wat zijn de eigenschappen en welke soorten heb je allemaal? Het grind in een park is waarschijnlijk afkomstig uit een ontginning van rivierafzettingen. Deze afzettingen zijn bijvoorbeeld ontstaan door erosie en transport van gesteenten in het stroomgebied van de rivier. 

Wat is grind?

Grind is een afzetting dat voor tenminste dertig procent bestaat uit gesteentefragmenten waarvan de diameter groter is dan 2 millimeter en kleiner is dan 63 millimeter. Wanneer grind kleiner is dan wordt dat ook wel zand genoemd, maar zijn ze groter dan wordt dat keien genoemd. Grind is afkomstig uit allerlei gebieden dat door water of ijs wordt meegevoerd. Grind wordt in Nederland volop gewonnen om bijvoorbeeld asfalt of beton van te maken, maar er wordt ook paden van aangelegd. Deze grind weerspiegelt overigens niet het geheel van de samenstelling van het grind, zoals het in de bodem ligt. 

Het meeste grind in Nederland is afgevoerd door rivieren. Deze voerden met name tijdens het Kwartair grote hoeveelheden aan, afkomstig uit de Ardennen in België en het Rijnlandmassief in Duitsland, maar zo kan grind ook uit verdere gebieden komen, zoals bijvoorbeeld het Scandinavië en de Baltische staten. Dit grind wordt dan riviergrind genoemd. Een andere tweede belangrijke grindtype in Nederland is glaciaal grind, deze soort grind is meegevoerd door de ijsmassa’s tijdens het Pleistoceen. 

Ander woord van grind

Een ander woord van grind is ook wel kiezel. In het dagelijks leven wordt kiezel ook wel grindkorrel bedoeld, maar dat is dus niet de enige betekenis. Het wordt ook wel eens silicium genoemd, deze naam komt af van een scheikundig element. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat grindkorrels kiezels worden genoemd. 

Eigenschappen van grind

Hoewel er allerlei verschillende soorten grind is, lijken ze wel echt allemaal op elkaar, maar toch kunnen er verschillen gevonden worden. Want grind kan bestaan uit grote of kleine kiezels? Maar ze kunnen ook mooi afgeronde of hoekige kiezels zijn. Zijn de kiezels op grootte gesorteerd of is er een combinatie van? Bestaat het allemaal uit hetzelfde grind of zijn het allemaal verschillende grind. Al deze eigenschappen zijn belangrijk om te vertellen wat voor soort grind het is. 

Verschil tussen Belgisch witgrind en Duits witgrind

Bij Belgisch witgrind betreft het een natuurproduct waarbij afwijkingen in kleur en structuur mogelijk is. De afmetingen van deze soort grind ligt tussen de 8 en 16 millimeter. En de toepassing van deze grind is voor halfverharding, maar ook voor siergrind. Een omschrijving over deze soort grind geldt als volgt: wit grind met een grijze nuance. In tegenstelling tot Duits witgrind, want bij deze soort geldt de omschrijving: parel witgrind met veel witte stenen. Dit is eigenlijk het enigste verschil tussen deze twee soorten, want de Duitse witgrind betreft ook een natuurproduct in afwijkingen met kleur en structuur. Bij Duits witgrind heeft dus de afmeting en de toepassing hetzelfde effect als de Belgisch witgrind. Alleen is Duits witgrind duurder dan de Belgische variant. 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *